Shop

Home ตลับผ้าหมึก RB008 ผ้าหมึก Wincor Nixdorf 4915

RB008 ผ้าหมึก Wincor Nixdorf 4915

$249.00

ผ้าหมึกสีดำ สำหรับเครื่อง Passbook หน้าเคาท์เตอร์ รุ่น WINCOR-NIXDORF 4915, 4915XE , 4915 High Print ,4920

Description

ผ้าหมึกสีดำ สำหรับ เครื่องพิมพ์ดอทเมททริกซ์ , เครื่อง Passbook หน้าเคาท์เตอร์ รุ่น WINCOR-NIXDORF 4915, 4915XE , 4915 High Print ,4920

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%